List of places: Concentration camps and outlying camps

Concentration camp Lublin-Majdanek

ID Place Selection
761 Bliżyn
760 Bliżyn
763 Budzyń, Dzierzkowice
762 Budzyń, Dzierzkowice
765 Lublin
767 Lublin
759 Lublin
764 Lwiw (Львів), Lwów / Lemberg
768 Poniatowa
769 Puławy
771 Radom
770 Radom
772 Trawniki, Jaszczów
2279 Warszawa / Warschau

You can search the database for places.

The sign "*" serves as wildcard. "Be*ec" e.g. will find "Bełżec". Do not enter the quotes.